Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van site www.crohnieblog.nl en www.crohnieshop.nl

(in de voorwaarden genoemd als ‘crohnieblog’ of Ricardo de Koning).

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door het bezoeken van de site www.crohniebloh.nl of www.crohnieshop.nl, door een bestelling te doen in de webshop of een mailing te sturen naar de contactgegevens vermeld op de voornoemde site;  verklaart de website bezoeker / klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de voornoemde site van ‘crohnieblog’ en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de bezoeker/klant en ‘crohnieblog’ opgenomen wordt

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen ‘crohnieblog’ en een bezoeker/klant waarop ‘crohnieblog’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Prijs, betaling en verzending

2.1 Alle prijzen zijn incl. omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina.

2.2 De klant zal een bestelling doen op de site. Bij ontvangst van deze betaling zal het betreffende product pas verzonden worden. Hierover zal ‘crohnieblog’ of ‘Ricardo de Koning’ de klant informeren.

2.3 Bij iedere bestelling zal er verzendkosten gerekend worden tenzij anders is aangegeven. De verzendkosten worden aangegeven bij de bestelling.

2.4 De klant betaald zijn/haar bestelling via iDeal of Apple Pay. De site van ‘crohnieblog’ gebruikt hiervoor het betaalsysteem van Stichting Mollie. Let op: Uw betaling zal gestort worden op onze zakelijke rekening onder vermelding van ‘De 3D ontwerper’. Crohnieblog is een onderdeel van de onderneming De 3D ontwerper.

Artikel 3: herroepingsrecht

3.1 Bij de aankoop van een product heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst (de bedenktijd) van het bestelde product.

3.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zorgt de klant ervoor dat het product, binnen die 14 dagen, in nieuw staat terug gestuurd wordt naar Ricardo de Koning (eigenaar site ‘Crohnieblog’). De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant.

3.3 Ricardo de Koning zal namens ‘Crohnieblog’ het product controleren op zijn nieuw staat. Na goedkeuring ontvangt de klant het volledige aankoop bedrag (zonder verzendkosten als vermeld bij artikel 3.2) terug op zijn/haar rekening. Mocht het product niet meer in nieuw staat verkeren dan heeft de klant geen recht meer op zijn herroepingsrecht en zal het aankoop bedrag niet teruggestort worden.

3.4 Producten die op maat bedrukt worden komen niet in aanmerking tot het herroepingsrecht. Dit zijn producten als Shirts, hoodies en snapback caps met speciaal bedrukte of geborduurde teksten.

Artikel 4: Auteursrechten

4.1 Het auteursrecht op beeldmateriaal wat getoond wordt door ‘Crohnieblog’ op deze site en op websites YouTube, Facebook en Instagram komt toe aan en blijft bij ‘Crohnieblog’ of diens licentiegevers.

4.2 De bezoeker/klant mag het getoonde beeldmateriaal niet bewerken, maar wel verspreiden op sociale media of andere doeleinden mits hij/zij daarbij wel de website www.crohnieblog.nl vermeld.

4.3 Het logo, de shirt/hoodie teksten en merknaam van ‘Crohnie’ of ‘Crohnie shop’ mogen niet gekopieerd of bewerkt worden.

Laatste wijzigingen van de algemene voorwaarden: 20-03-2020